Služby 


Sponzoring a charita


Společenský rozměr podnikání malých podniků i velkých korporací už není nezbytností pouze na Západě. Spotřebitelé citlivě vnímají zodpovědný přístup firem k okolí a upravují podle toho své kupní návyky. Dokážeme pro vás připravit integrovaný plán komunikace z hlediska společenské odpovědnosti, vybrat a oslovit vhodné partnery mezi nevládními organizacemi a posílit tak vaši značku na stránkách tisku i v povědomí veřejnosti.